Ändrade säkerhetsnivåer och nya öppettider

14 maj  2012

Ändrade säkerhetsnivåer och nya öppettider

Viktigt att tänka på inför terminsslutet och sommaren:

Nystart för nybygget: Ett stort steg för musiken i Stockholm och Sverige

New Sound Made börjar idag (måndag 14 maj)

ljudOljud 2012: den fjärde upplagan av Kungl. Musikhögskolans festival för komposition och dirigering!

Kassandra - fyra nyskrivna kortoperor om grekisk myt

Musikpedagogers definitionsmakt granskad

Ventilering av examensarbeten på JZ-institutionen

Personalnytt: Elisabeth Larsson och Marianne Lundin

Konserter 14-20 maj

 

Ändrade säkerhetsnivåer och nya öppettider 

E-huset har den senaste veckan drabbat av omfattande inbrott. Vi vet att inbrotten sannolikt skett när huset varit avlarmat, dvs. när studenter befunnit sig i lokalerna. Vi vet också, p.g.a. brytmärken, att förövarna varit försedda med tillhyggen.  

Jag har nu tvingats besluta om en rad åtgärder för att öka säkerheten för studenter och lärare (och för att undvika förstörelse på vår egendom). Åtgärderna innebär en viss begränsning av KMH:s traditionellt mycket generösa öppettider, men även andra åtgärder har vidtagits.  

I korthet gäller nu följande:

Det går inte längre att vistas i några lokaler på KMH överhuvudtaget efter midnatt. Securitas kommer att rondera alla lokaler och eventuella kvarblivande kommer att avvisas (vi har t.ex. haft uteliggare i lokalerna nyligen på kvällstid). Detta gäller således även den s.k. trumbunkern, MoM:s lokaler samt datorsalar i E-huset och kompositionsstudenternas lokaler.

Alla ytterdörrar kommer att förses med starkt ljudande larm. Om man forcerar en  ytterdörr utan att använda kort eller ställer upp den kommer alltså en siren att ljuda (och larmet att gå till säkerhetsansvarig). Detta för att förhindra att man ställer upp dörrar temporärt och därigenom möjliggör för obehöriga att komma in samt för att dörrar inte ska kunna forceras och möjliggöra inbrott utan att vi känner till det.

E-husets trapphus ses över när det gäller sektionsindelning. Ståldörrarna till plan 5 & 7 kommer stängas. 

• En säkerhetsexpert kommer att gå igenom forskarrummen i E-huset. Vår förhoppning är att det går det att möjliggöra en något mer flexibel lösning med öppethållande till 21.30. Men det kräver kompletteringar i form av dörrar och nya larmzoner.

  

Nya öppettider i E-huset:

Plan 4:      
08:00 – 21:30 vardagar
09:15 – 18:30 lördag/söndag

Plan 5:
Seminarierummet (E505)
08:00-18:00 vardagar

Biblioteket öppet som vanligt

Plan 6:       
08:00 – 18:00 vardagar
Stängt lördag/söndag

Plan 7:       
08.00 – 18.00 vardagar
Stängt lördag/söndag 

A-huset stängs i sin helhet nattetid från kl. 24.00. 

 

Vi hade förstås gärna informerat om dessa åtgärder i god tid och efter samråd. Men för att vi skulle hinna installera larm m.m. var det efter omständigheterna mycket angeläget att beslut fattades omgående. Jag hoppas på er förståelse för det.

 

Med vänlig hälsning,

Peter Liljenstolpe
Förvaltningschef, FD
peter.liljenstolpe@kmh.se

 
Uppdaterad 2012-05-14