20 milj till konstnärlig forskning på KMH

10 april  2012

20 milj till konstnärlig forskning på KMH

Diskussionlunch med Clas Pehrsson

Minor-field-stipendiater utsedda

New Sound Made: KMH:s jazzfestival för sjunde året i rad

Nytt album med framgångsrika KMH-alumner

Ryfjället inspirerade Örjan Fahlström till symfoniskt verk

Öppna seminarier 10-15 april

Konserter 10-15 april

 

20 milj till konstnärlig forskning på KMH

KMH 2015: arkitektskiss nya byggnader (AIX Arkitekter AB)

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har beslutat stödja det snabbt framväxande området konstnärlig forskning.

Det sker med ett bidrag om 20 miljoner kronor till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) inom ramen för årets infrastruktursatsningar.

– Vi är mycket glada för detta erkännande av ett ungt forskningsområde, säger Johannes Johansson, rektor för Kungl. Musikhögskolan (KMH).
– Konstnärlig forskning är ett relativt nyetablerat och mycket dynamiskt forskningsområde som har viktiga bidrag att ge till kunskapsutvecklingen, fortsätter Johansson.

Infrastruktursatsningen innebär att KMH i sin kommande nybyggnad får möjligheter att utforma konsertsalar och studios som en avancerad konstnärlig forsknings- och utvecklingsmiljö.

Johannes Johansson, rektor för KMH– Vi vill skapa nya mötesplatser där ökad interaktion mellan människor och teknik och mellan publik och utövare blir en bärande tanke, betonar Johannes Johansson.

– Det kräver lokaler och utrustning som är präglade av öppenhet, flexibilitet och interaktivitet.

– Det här beslutet är ett viktigt steg för KMH i strävan att vara en aktör i främsta ledet i den konstnärliga forskningen inom sitt område i Europa.

Diskussionlunch med Anna Backman Bister

KMH Folk tour – Sång under segel

Österrikisk clinic om stråksträngar

Konserter 16-22 april

Uppdaterad 2012-04-10