Program utan examen

Observera att dessa utbildningar inte ger någon examen och därmed inte heller lärarexamen.

Lärarlegitimation utfärdas av Skolverket. Ett av Skolverkets krav för utfärdande av lärarlegitimation är avlagd lärarexamen. För ytterligare frågor kring lärarlegitimation – vänd dig till Skolverket.

Program

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

KMH offers Pedagogical training for performing musicians 
and also Sweden's only Piano tuner training programme at university level.

Uppdaterad 2014-10-20