Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén (AMK) har till uppgift att delta i planering av arbetsmiljöarbetet samt att följa arbetets gång. AMK ska följa utveckling i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

AMK ska, enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 9 §, behandla frågor som rör:

  • företagshälsovård,
  • handlingsplaner (Arbetsmiljölagen, 3 kap. 2a §)
  • planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation,
  • upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön,
  • arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten vid KMH.

AMK behandlar även frågor som rör studenthälsovård.

Ordförande Liljenstolpe Peter Förvaltningschef
peter.liljenstolpe@kmh.se
08-16 18 31 
Vice ordförande Wedin Eva Huvudskyddsombud 
Sekreterare Dyberg Magnus Adm. handläggare
08-16 19 79 
     
Ledamöter    
Eriksson Lars-Åke OFR-ST lars-ake.eriksson@kmh.se
Fernandez Fernandez Faustino SEKO

faustino.fernandez@kmh.se
08-16 18 07
Liljenstolpe Peter Ordförande, Förvaltningschef peter.liljenstolpe@kmh.se
08-16 18 31
Gustafsson Gun-Britt

Huvudskyddsombud
(fysisk arbetsmiljö)
ORF-LF

gun-britt.gustafsson@kmh.se

Sönnerbrandt Christopher Chef Studieadministrativa avdelningen christopher.sonnerbrandt@kmh.se
070-279 60 50
Wedin Eva Vice ordförande,
Huvudskyddsombud
(psykosocial arbetsmiljö)
SACO-S
eva.wedin@kmh.se
 
Åhman Karin Personalhandläggare karin.ahman@kmh.se
08-16 18 92
Studentrepresentanter
Vakant
Vakant
Uppdaterad 2015-04-22