Avancerad nivå

Utbildningsprogram som leder fram till magister- eller masterexamen ligger på avancerad nivå. Magisterprogram innebär ett års studier på heltid, och masterexamen två års studier på heltid. Studierna avslutas med ett större självständigt arbete.

Om du vill läsa en utbildning på avancerad nivå så måste du först avlägga en kandidatexamen på grundnivå för att vara behörig. Dessutom krävs vanligtvis godkända antagningsprov.

För mer information om utbildningsutbud, ansökning, antagningsprov etc.:
Skicka e-post till antagning@kmh.se

Uppdaterad 2015-03-24