Åtgärder vid brandlarm eller annan fara

Vad gör jag om brandlarmet låter

RÄDDA först dem som är i omedelbar fara 

LARMA räddningstjänsten på tel. 112. Tala om: Vad du heter. Vad som hänt och om det finns skadade eller instängda i utrymmet.

VARNA alla som hotas av faran.

SLÄCK branden med handbrandsläckare om du bedömer det möjligt.

STÄNG fönster och dörrar för att hindra rökspridning.

UTRYM via närmaste ut- eller nödutgång. Undvik att gå inte genom rökfyllda utrymmen.

Återsamlingsplatser:

Vid larm i hus

Återsamlingsplats

A

F-husets studenttorg

E och F

A-huset i Ljusgården

 

Uppdaterad 2014-09-19