Diskussionlunch med Anna Backman Bister

16 april  2012

Diskussionlunch med Anna Backman Bister

Österrikisk clinic om stråksträngar

KMH Folk tour – Sång under segel

Ny medarbetare på ekonomiavdelningen

Konserter 16-22 april

 

Diskussionlunch med Anna Backman Bister

Välkomna till veckans diskussionslunch

onsdag 25 april kl. 12:15 - 13:30
A433

Öppen diskussionslunch: "Musikkulturella verktyg i individanpassad musikundervisning"

Anna Backman BisterAnna Backman Bister är doktorand i musikpedagogik vid KMH, och har gjort sin grundutbildning till lärare i musik och svenska vid KMH i Stockholm.
Hon har arbetat med alla åldrar i grundskolan och arbetar nu parallellt med forskarstudierna som musiklärare i ett gymnasium på landsbygden.

Anna presenterar det pågående avhandlingsprojektet vilket består av två förstudier samt två fallstudier av musiklärare i grundskola och gymnasium. Avhandlingen behandlar ämnet inklusion, individanpassning, gruppundervisning i musik på grundskola och gymnasium.

Diskussionsluncherna, som äger rum på onsdagar, är opretentiösa, öppna seminarier.

De har  formen av en kortare tematisk presentation och en diskussion kring temat. Intresserade studenter, personal och externa gäster är välkomna; var och en tar med sig sin egen lunch, KMH bjuder på kaffe/te med dopp.

 

Hjärtligt välkomna!

Cecilia K Hultberg

--
Cecilia K. Hultberg, fil.dr. professor i musikpedagogik
Ämnesföreträdare för musikpedagogisk forskning och forskarutbildning
tel. 08-16 18 66; mobil: 0707-58 82 90
cecilia.hultberg@kmh.se

Diskussionlunch med Anna Backman Bister

Österrikisk clinic om stråksträngar

KMH Folk tour – Sång under segel

Ny medarbetare på ekonomiavdelningen

Konserter 16-22 april

Uppdaterad 2012-04-16