Disputationer

Mats Uddholm disputerar på avhandlingen:


Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt

Disputation, onsdagen, 23 maj, kl. 14.00 i A399

En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogiska teorier och definitionsmakt

Opponent: professor Gunnar Ternhag, Stockholms universitet  

Uppdaterad 2013-01-31