Ensembler

Bland KMH:s regelbundet verksamma ensembler finns ett antal väl etablerade namn. De arbetar projektvis och framträder även vid turnéer och gästspel i Sverige och utomlands.

Uppdaterad 2015-10-29