Nyhetsarkiv

Eric Ericson har avlidit

Eric Ericson. Foto: Peter Lydén/Scanpix.
Den världsberömde kördirigenten och mångårige KMH-professorn Eric Ericson har avlidit, 94 år gammal.

Eric Ericson föddes 1918 i Borås och växte upp i Visby, där hans körintresse väcktes genom skolans musiklärare och hans medverkan i domkyrkans gosskör.

Eric Ericson gick organistutbildning vid KMH. Han grundade redan 1945 Kammarkören, med vilken han introducerade både historisk och nyskriven repertoar för en internationell publik. Kören har sedermera fått namnet Eric Ericsons kammarkör, och har idag KMH:s nuvarande professor i kördirigering Fredrik Malmberg som chefdirigent.

Eric Ericson har varit ledare för de flesta av de betydande svenska körerna, men förknippas kanske i första hand med Kammarkören, Radiokören, manskören Orphei Drängar – som han ledde under 40 år – och Kungl. Musikhögskolans Kammarkör. Han ägnade under många år ett stort engagemang åt sin pedagogiska gärning, och erövrade inte sällan ny repertoar i växelverkan mellan undervisningen på KMH och arbetet med sina professionella körer.

Eric Ericson erhöll en lång rad utmärkelser både nationellt och internationellt och anses som den viktigaste personen bakom utvecklingen och förädlingen av "det svenska körundret". Han var bl.a. ledamot av KMH:s hederskollegium. Hans samlings-CD med Musikhögskolans kammarkör, "Glädjens blomster", blev den första av KMH-förlagets produktioner som helt såldes slut.

Med start 1951 uppehöll Eric Ericson under nästan 40 år ansvaret för kördirigentutbildningen vid Kungl Musikhögskolan, och från 1968 med professors titel.

Under den långa gärningen utbildade han flera generationer kördirigenter, musiklärare och kyrkomusiker. Många är de som genom Eric fått sin största inspirationskälla till framtida yrkesval inom kördirigering och ensembleledning.

– Eric är den person som enskilt betytt mest för mig. Hans uppmuntran och stöd gav mig självförtroende att, under de år jag var student på KMH, satsa på dirigering, säger Cecilia Rydinger Alin, tillförordnad rektor och dirigent för Orphei Drängar.

Inte minst manifesterades Erics gärning på KMH genom arbetet med KMH Kammarkör, med vilken han regelbundet företog stora turnéer och uruppförde musik av både svenska och internationella tonsättare. KMH Kammarkör användes också som övningskör vid de många master classes i kördirigering som Eric höll i Sverige och övriga världen. Ofta tog Eric med sig KMH Kammarkör till internationella körfestivaler. Sommaren1988 genomförde kören en världsomspännande turné med konserter och master classes i Australien, på Nya Zeeland, Hawaii, amerikanska västkusten och med en avslutande konsert i Vancouver, Kanada.

I arbetet med KMH Kammarkör utbildades flera generationer sångare i att sjunga kör på mycket hög nivå, en erfarenhet och kunskap de sedan tog med sig i internationella karriärer som solister inom opera- oratorie- och romanskonsten.

Uppdaterad 2015-03-02