KMH Nyheter

Europeiskt förstapris till Ilari Kullervo Hongisto

Ilari Kullervo Hongisto, masterstudent i elektroakustisk musik vid KMH, har vunnit första pris i 2012 European Erasmus Composition Competition of the University Paris VIII för sin komposition Taivas alla.  

Verket uruppfördes i onsdags i ljudOljud-festivalen på Audiorama. Det ska snart får sin internationella premiär i Paris 8 juni och framförs även i Stora salen på KMH 11 juni inom ramen för konferensen EMS12 Stockholm (Electroacoustic Music Studies Network Conference 2012).

Så här beskriver Ilari själv sin komposition:

TAIVAS ALLA (2012)

Taivas Alla är komponerat av insektsljud från hela världen. Verket är en del av en trilogi - de andra delarna består av ljud från fåglar och grodor. Tillsammans bildar de naturljudstrilogin Luonnos. Namnen är mycket mångtydiga på finska: "Taivas Alla" kan betyda "att himlen är under dig när du flyger" samt "vad är det att leva utan ett hem". "Luonnos" betyder "en skiss", men är också starkt förknippad med ordet "natur".

Insektsljuden består huvudsakligen av ljud från olika typer av syrsor, totalt ca 50 ljudkällor. Eftersom ljuden själva inte erbjuder ett brett utbud av grundläggande ljudmaterial, används effekter, programmering och ljudbearbetning i stor utsträckning. Insekterna skapar tillsammans musik i verket och bildar olika typer av små insektsensembler; en stor del av verket har komponerats utifrån fragment som innehåller aleatoriska polyrytmer. Här kan man tala om  en rytmiskt fri kontrapunkt, som produceras av en sequencer-program, där olika rytmer tvingas till samtidig handling, med målet att bilda nya, intressanta och ofta också slumpmässiga kombinationer. 

Ilari Kullervo Hongisto (1978) är en finländsk kompositör. Hongisto tog sin masterexamen i musikvetenskap och finska språket vid Åbo universitet. Han har också studerat slagverk och trummor vid konservatoriet Åbo, där han tog examen 2006. 2010 examinerades Hongisto som kompositör vid Åbo konstakademi (inom Åbo yrkeshögskola). Hongisto är medlem i Finlands Tonsättares Riksförbund. Hans verk har haft framgång i olika tävlingar och han har representerat Finland i festivalen Ung Nordisk Musik 2008 och 2010.

Uppdaterad 2013-08-07