Forskarutbildning

Forskarutbildning i musikpedagogik vid KMH ges i samarbete med konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

Den allmänna studieplanen är framtagen i samråd mellan forskarutbildningarna i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö om KMH:

Allmän studieplan for forskarutbildning i musikpedagogik (pdf)

Läs mer på lu.se/utbildning/forskarutbildning

Uppdaterad 2015-04-16