Från matrikel till studentkatalog

20 november 2011

Välkommen till KMH:s interna nyhetsbrev!

Omflyttningar hösten 2011

Utbildningsplaner nu på webben

Nya utbildningar för musiklärare

Ny nämndorganisation 2012

...och även förvaltningen organiserar om

Från matrikel till studentkatalog

Konserter 21-27 nov

 

Från matrikel till studentkatalog

Som tidigare aviserat kommer KMH i år inte att publicera någon traditionell matrikel (katalogen över anställda och studenter).

Matrikeln har under tidigare år publicerats utan fullt stöd i gällande lag. Publiceringen av privata kontaktuppgifter är dessutom tveksam av integritetsskäl, då matrikeln utgör allmän handling.

I år gör vi i stället en mera koncentrerad studentkatalog.

 

 

I den nya studentkatalogen listas studenterna sorterade dels efter utbildning och dels alfabetiskt, med
namn
utbildningsprogram/profil/huvudinstrument
@student.kmh.se-adress

Då KMH inte har möjlighet att inhämta godkännanden i förväg från samtliga samtliga (vilket egentligen krävs), ger KMH samtliga studenter möjlighet att anmäla om man av något skäl inte vill stå med i studentkatalogen. Anmälan om detta ska i så fall ha inkommit senast måndag 21 november.

Anmälan ska skickas med epost till registrator@kmh.se.

Studentkatalogen kompletteras med en snabblista över viktiga funktioner och kontaktpersoner inom både institutioner och förvaltning. Den motsvarar ungefär den gamla matrikelns avslutande uppslag och innehåller alltså bara ett urval namn, telefonnummer och epostadresser.

Diskussioner pågår med studentkåren KMS om att kommande år överta produktion och tillhandahållande av matrikeln. Det påverkar dock inte årets publicering.

 
Uppdaterad 2012-03-13