Grundnivå

Utbildningsprogram som leder fram till kandidatexamen ligger på grundnivå. De avslutas alltid med ett självständigt arbete, examensarbete.

KMH:s utbildningsprogram på grundnivå som leder till konstnärlig kandidatexamen innebär tre års studier på heltid.

Om du vill läsa en utbildning på grundnivå så måste du först ha en fullständig gymnasieutbildning för att vara behörig. Till de flesta av våra utbildningar på grundnivå krävs också godkända antagningsprov.

För mer information om utbildningsutbud, ansökning, antagningsprov etc:
Skicka e-post till antagning@kmh.se

 


The education at KMH is organised in three cycles, in line with the Bologna agreement for higher educaction in Europe:

  • Undergraduate level (normally three years of full time
    studies)
  • Graduate level (normally two years of full time studies)
  • Postgraduate (Research) level (normally four years of
    full time studies)

Most of the study programs at undergraduate level are aiming at a Bachelor's exam in Music 180 ECTS, but there are also shorter programs which do not lead to an exam.

The Teachers training programs lead to a Masters exam in education and normally require 4,5 years of full time studies. As they continue into the second cykle, they are treated under a separate headline.

European Credit Transfer System

From 2007 on, KMH will consequently be using the European Credit Transfer System (ECTS), in which one term of full time studies counts as 30 ECTS credits (Swedish abbreviation: hp).

Language requirements

Please observe that in the entrance examinations as well as all lessons in the regular programs, Swedish language is used. Foreign applicants to the regular undergraduate programmes must prove knowledge in the Swedish language together with the application.

For guest- and exchange students, the instructions in the individual lessons can be given in English. In these cases a very good command of English language is required and foreign students must prove knowledge in English together with the application.

For all teacher training programs, a good capacity in the Swedish language is required – also for exchange and guest students.

Uppdaterad 2014-04-09