Grundnivå utan examen

Observera att dessa utbildningar inte ger någon examen och därmed inte heller lärarexamen.

Lärarlegitimation utfärdas av Skolverket. Ett av Skolverkets krav för utfärdande av lärarlegitimation är avlagd lärarexamen. För ytterligare frågor kring lärarlegitimation – vänd dig till Skolverket.

Program

Uppdaterad 2015-09-10