Högskola och kulturscen

KMH är en av stockholms flitigaste kulturaktörer. Här presenterar studenter, lärare och gästartister varje år inte mindre än 200–250 konserter och andra evenemang. Nästan varje dag står dörren öppen för allmänheten att njuta av symfoniorkester, folkmusik, jazz, körsång, kammarmusik, rytmik och mycket, mycket mer.

Etablerade ensembler

Bland KMHs regelbundet verksamma ensembler finns ett antal väl etablerade namn. De arbetar projektvis och framträder även vid turnéer och gästspel i Sverige och utomlands.

KMH Jazz Orchestra
KMH Serenadensemble
KMH Symfoniska Blåsorkester
KMH Symfoniorkester
KMH Kammarkör
KMH Stora Brass
KMH Folk
Edsbergs Kammarorkester
KMH Stråkorkester
KMH Instrumentalensemble
KMH Sångarensemble

Mindre grupper

Här uppträder också en brokig blandning av mindre grupper i olika konstellationer och inriktning, beroende på sammansättningen av studenter och lärare i utbildningarna.

Ny kulturscen

Just nu pågår planeringen av ett helt nytt hus med nya konsertsalar och studior. Det kommer om några år att göra KMH ännu synligare som en central musikalisk mötespunkt i Stockholm.

Läs mer på KMH 2016

Every year, KMH offers no fewer than 200-250 concerts and other public events. Almost every day our doors are open to the general public, inviting them to enjoy symphonic music, jazz, choral singing, chamber music, eurhythmics and much, much more.

Established ensembles

Regularly active KMH groups include such well-established ensembles as the KMH Symphony Orchestra and String Orchestra, KMH Jazz Orchestra, KMH FOLK, KMH Latin Orchestra, KMH Chamber Choir and Vocal Ensemble, KMH Brass Ensemble, Igor Chamber Orchestra, Electric Bebop Band and KMH Serenade Ensemble. Many work on a project basis, and perform regularly both on tour and in guest performances throughout Sweden and abroad.

Smaller groups

Here you will also find a motley assortment of groups, constellations and emphases, depending on the current mix of students and teachers in the various programmes.

New Arts Scene

In a few years’ time, a new building with new concert halls and studios will make KMH more prominent than ever as a central musical meeting point in Stockholm.

Uppdaterad 2014-10-14