Hederskollegium

År 2000 inrättades ett hederskollegium vid Kungl. Musikhögskolan. Ledamot av kollegiet utses av högskolestyrelsen och är en hedersbetygelse som betygas för någon särskilt förtjänt person med stor konstnärlig och pedagogisk inspirationskraft och integritet. Personer som utses kan ha olika bakgrund och inriktning och tillkännagivandet av utnämningen sker i samband med en ceremoni.

Tidigare utsedda hedersledamöter som ingår i kollegiet är Eric Ericson, George Martin, Birgit Nilsson, Isaac Stern, Bengt-Arne Wallin och Endre Wolf. De senaste i raden av utnämningar är Alice Babs Sjöblom och Georg Riedel.

Från vänster övre raden: Birgit Nilsson, Isaac Stern, Eric Ericson, George Martin. Från vänster undre raden: Alice Babs Sjöblom, Bengt-Arne Wallin, Endre Wolf. T.h. Georg Riedel

Från vänster övre raden: Birgit Nilsson, Isaac Stern, Eric Ericson, George Martin.

Från vänster undre raden: Alice Babs Sjöblom, Bengt-Arne Wallin, Endre Wolf, Georg Riedel

(Foto: Eric Ericson: Charles Hammarsten, Isaac Stern: Arnold Newman, George Martin: Magnus Gustafson)

Uppdaterad 2017-01-17