Hej då Statens Normal!

KMH, A-huset. Wikimedia Commons.

Nu stängs dörrarna för gott till f.d. Statens Normalskolas ljusgula tegelbyggnader, som har utgjort KMH:s A-hus i 45 år. 

Den ljusgula tegelbyggnaden ritades av Paul Hedqvist och invigdes 11 januari 1950. Den var specialbyggd för Statens normalskola, som hade bildats 1943 genom en ombildning av den tidigare Statens normalskola för flickor.

Statens normalskola omfattade gymnasium, realskola, flickskola och sexårig folkskola, den senare ombildad till nioårig enhetsskola. Byggnaden utformades medvetet för att ge plats åt olika skolformerna i respektive delar av komplexet, som var och en gavs sin egen karaktär, och den centrala Ljusgården som ett gemensam samlingsplats.  

Statens normalskola var avsedd som provårsläroverk. Dess förste rektor, professor Sven Grauers, var direktör för Statens psykologisk-pedagogiska institut, som även var inrymt i Statens normalskolas lokaler. Studentexamen gavs från 1947 till 1968 och realexamen från 1944 till 1964.

KMH har givit utbildning och konserter i huset sedan 1971, parallellt med det ursprungliga, numera rivna, B-huset utmed Valhallavägen. Här har alltså generationer av representanter för Sveriges musikliv och musiklärarkår passerat under de senaste decennierna. F.d. Statens Normalskolas hus har även inrymt andra hyresgäster, som Institutionen för musikvetenskap vid Stockholms universitet, och Gymnastik- och Idrottshögskolans Åstrandlaboratorium.

En av de sista grupperna som besökte KMH i lokalerna före flytten till nytt campus, var elever från en av de skolklasser som tog studenten vid Statens Normalskola 1956. I år firade de alltså 60-årigt studentjubileum (!) med att återse sin skola, innan byggnaden nu töms för att rivas och ersättas av ett stort antal nyproducerade lägenheter – medan KMH nu i stället ser fram emot att öppna portarna för allmänheten i vårt nya campus!

Foto från invigning av Statens Normalskola 1950

Invigningen av Statens Normalskola i de nya lokalerna 1950.

Studentklasser i Statens Normal 1956

Studentklasser i Statens Normalskola 1956.

Studentexamen vid Statens Normalskola 1956 (bild från racken.com)

1956 års studentklass åter i skolans lokaler före rivning 2016

Studentklassen 1956 på återbesök före rivning och KMH:s flytt till nytt campus 2016.

BB King intervjuas av Svante Grundberg i anslutning till Polarpriset 2004

En av KMH:s många prominenta gäster i A-huset genom åren: Blueslegenden B.B. King intervjuas av Svante Grundberg i anslutning till att han fick Polarpriset 2004.

Dirigentundervisning i A-huset, foto: Per B Adolphson

En av många vardagliga utbildningssituationer i A-huset genom åren: B Tommy Andersson undervisar i orkesterdirigering. Foto: Per B Adolphson.

Och i mitten av augusti 2016 satte grävskoporna till sist tänderna i hela A-huset: Hej då Statens Normal! (video: Mattias Alldahl):

Uppdaterad 2016-08-24