Konserter

24/4 18:00 Immanuelskyrkans kapell
En vårafton i ord och toner

24/4 19:00 Stora salen
Masterexamen - Sophie Bretschneider, viola

25/4 19:00 Konstakademien, Fredsgatan 12
Kandidat Examenskonsert - Iveta Calite

Kommande konserter