Internt

Följ byggarbetet via Akademiska Hus webbkamera ovan.
(Uppdateras var 5:e minut.)

Uppdaterad 2014-06-23