Kandidatuppsatser/C-uppsatser i musikpedagogik vid KMH

Liljas Juvas, Marianne: Madeleine Ugglas sångpedagogik och sångpedagogiska litteratur. 2000.

Axelsson, Lise-Lotte: Kvinnors Musik ett folkbildningsprojekt. 2000.

Rydqvist, Stig: Långt borta men nära. Betydelsen av visuell kommunikation i instrumentalundervisning på distans. 2001.

Modin, Christer: En meningsfull pedagogisk insats. Reformer och musikpedagogisk grundsyn under 1970-talet. 2001.

Gullö, Jan-Olof: Musikproduktion med emotionella mål. En elevundersökning på det estetiska programmets musikgren. 2001.

Nordin, Per: Musikpedagogiska förhållningssätt och instrumentval. 2001.

Hellström, Viveka: Samklang i en dyad. En studie av interaktion i enskild sångundervisning. 2001.

Jaén, Marina: En symfoniorkester som förändrade musikutvecklingen i Costa Rica. 2001.

Sandh, Håkan: Var blev ni av – en analys av yrkesval och arbetssituation för lärare examinerade från KMH 1985 och 1987. 2001.

Blixt, Niclas: Dirigentens olika roller i litteraturen. En granskning av tio läromedel i dirigering. 2002.

Christensen, Allan: Rockmusiken och musikskolan – en litteraturgranskning. 2003.

Hammar, Lennart: Inga Olsson Ekströms liv och pedagogiska gärning. En dokumentation av verksamheten med sångsvaga barn. 2003.

Winnberg, Torhild: Sång, Spel och dans. En studie av musikaliskt lärande i grupp. 2003.                        

Hauge-Rouass, Carina: Trumman – den fjärde pedagogen. Ett besök på Rinnbackens förskola med dess musiska verksamhet. 2004.

Kjellander, Daniel: Gehörsbaserade undervisningsformer. En granskning av några teorier. 2004.

Johansson, Sören: Klart tänkande kring blandade känslor. En intentionsanalys av musikinspelningar prövad på studenter vid Högskolan Dalarna. 2004.

Mardini, Wael: Faktorer som påverkar musikinlärning. 2004.

Shuang, Yan: Lärarstil inom ”svensk” och ”kinesisk” pianoundervisning i Sverige och Kina. 2004.

Hellerstedt, Erik: Körledares utbildning och färdigheter. 2004.

Holgersson, Per-Henrik: Kvalitetsaspekter i musikundervisningen. 2004.

Anmark, Kristine: Explicit och implicit i violinundervisningen 1600–1750. En bildningsteoretisk jämförande studie mellan Frankrike, Tyskland och Italien. 2004.

Backman Bister, Anna: Finns det musik för den som inte passar in? En studie över den ”osynliga” musikpedagogiken i särskolan. 2005.

Nilsson, Erika: Det goda mötet mellan elev och lärare. Vad är meningsfull flöjtundervisning? 2005.

Påhlsson, Fredrik: Räkna med musik. Matematikämnets möjligheter med hjälp av musik. 2005.

Kvissberg, Filip: Musik – en överlevnadsstrategi. Lust, glädje och energi. 2005.

Bunne, Sten: Den moderna musikundervisningen. 2005.

Arvefjord, Dan: Världens språk. Att musicera globalt och undervisa lokalt. 2005.

Baba, Mirela: En jämförelse mellan svensk och jugoslavisk pianoundervisning. 2005.

Grape, Urban: Är det viktigt att känna igen? En studie på Rosenlunds sjukhus 1998. 2005.

Leijonhufvud, Susanna: Körledares erfarenheter av dysconcentriker. Intervjuer med Eric Ericson, Karib Oldsberg och Göran Straxäng. 2006.

Uppdaterad 2012-06-13