KMH-området

Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar är starkt begränsad under byggnadsperioden.
Säkrast är taxi/färdtjänst till huvudentrén A7 (Lidingövägen 12).  

KMH Campus fr.o.m. september 2013

Uppdaterad 2014-10-20