Välkommen till
Institutionen för klassisk musik

Vinjettbild för Institutionen för klassisk musik

Institutionen för klassisk musik är KMH:s största institution med ca 280 studenter och nära 100 lärare. Vilande på en utbildningstradition från KMH:s grundande 1771 bedrivs verksamheten idag med en modern pedagogik och stor ackumulerad kunskap.

Betydande resurser finns för att genom kurser och program på grundnivå och avancerad nivå kunna ge den mest kvalificerade utbildningen i sång och på samtliga instrument i den västerländska klassiska traditionen.

Utbildning på avancerad nivå utan examen (s k diplomstudier) kompletterar de examensgivande programmen kandidat och master. Institutionen ansvarar också för utbildningsprogram i kyrkomusik, tidig musik, Vocal Coach och pianostämning (med pianoteknisk utbildningsdel). 

Utbildningarna i stråkinstrument och piano vid Edsbergs slott är en del av institutionens verksamhet, där såväl studiemiljö som studiemetodik skapar unika förutsättningar för koncentrerade och tematiska studier.

Kyrkomusik

Institutionen ansvarar för KMH:s kyrkomusikerutbildning.
I centrum står här utbildning i orgel- och vokalämnena som kompletteras med orgelvård, orgelmetodik, liturgik samt liturgisk sång och dirigering. Förutom egna instrument har institutionen tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor. Läs mer här.

Tidig musik

Här behandlas den klassiska repertoaren från medeltid till och med tidig romantik med utgångspunkt i relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker. Kurserna ges både i form av sammanhållna specialiserade utbildningsprogram och orienteringskurser för övriga klassiska musikerutbildningar.

Orkestrar och kammarmusik

Studenterna framträder i KMH:s regelbundet verksamma ensembler och orkestrar  samt i många tillfälliga kammarmusikkonstellationer. Flera kammarensembler som bildats inom utbildningarna har senare kunnat etablera sig som professionella ensembler.

Konserter och evenemang

Institutionen medverkar vid många av de hundratals konserter som KMH ger varje år och har dessutom en omfattande konsert- och turnéverksamhet både i Sverige och i utlandet. Vi medverkar också i externa evenemang, som t.ex. konserter och seminarier kring den årliga utdelningen av Polar Music Prize.

Internationellt

Internationellt erkända solister och pedagoger deltar som gästlärare, vilket bidrar till nya impulser och förnyelse. Utländska studenter antas både på ordinarie studieplatser och som gäst- och utbytesstudenter. Institutionen deltar i ett antal internationella samverkansprojekt.

KK är värdinstitution för det europeiska samarbetsprogrammet "Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice" - läs mer!

Fristående kurser

Fristående kurser är en viktig del av institutionens verksamhet. I samspelet med det omgivande samhället bör bl a begrepp som "anställningsbarhet" och "livslångt lärande" komma i förgrunden. Därför har kurserna ofta ett fortbildande syfte där yrkesverksamma musiker är målgruppen i fokus.

De flesta av lärarna är utövande musiker på högsta internationella nivå. Detta skapar förutsättningar för ett kontinuerligt samspel med det aktiva musiklivet, såväl i Stockholm som i riket.

 

Här finns repertoarlistor (= kurslitteratur) till kurserna i klassisk musik.

Läs mer om de olika ämnesgruppernas verksamhet.

Uppdaterad 2017-09-20