Välkommen till
Institutionen för klassisk musik

Vinjettbild för Institutionen för klassisk musik

Institutionen för klassisk musik är KMH:s största institution med ca 280 studenter och nära 100 lärare. Vilande på en utbildningstradition från KMH:s grundande 1771 bedrivs verksamheten idag med en modern pedagogik och stor ackumulerad kunskap. Betydande resurser finns för att genom kurser och program på grundnivå och avancerad nivå kunna ge den mest kvalificerade utbildningen i sång och på samtliga instrument i den västerländska klassiska traditionen. Utbildning på avancerad nivå utan examen (s k diplomstudier) kompletterar de examensgivande programmen kandidat och master. Institutionen ansvarar också för utbildningsprogram i kyrkomusik, tidig musik, Vocal Coach och pianostämning (med pianoteknisk utbildningsdel). 

Utbildningarna i stråkinstrument och piano vid Edsbergs slott är en del av institutionens verksamhet, där såväl studiemiljö som studiemetodik skapar unika förutsättningar för koncentrerade och tematiska studier.

Fristående kurser är en viktig del av institutionens verksamhet. I samspelet med det omgivande samhället bör bl a begrepp som "anställningsbarhet" och "livslångt lärande" komma i förgrunden. Därför har kurserna ofta ett fortbildande syfte där yrkesverksamma musiker är målgruppen i fokus.

De flesta av lärarna är utövande musiker på högsta internationella nivå. Detta skapar förutsättningar för ett kontinuerligt samspel med det aktiva musiklivet, såväl i Stockholm som i riket.

Institutionen bedriver en omfattande kammarmusik och orkesterverksamhet. KMH Symfoniorkester är fullt bestyckad och arbetar regelmässigt med etablerade dirigenter. Kammarmusiken manifesterar sig årligen i en betydande fyradagars kammarmusikfest, Kom&Hör. Läs mer om ensembler och orkestrar.

Fortsätt att läsa om Institutionen för Klassisk musik

Här finns repertoarlistor (= kurslitteratur) till kurserna i klassisk musik.

Läs mer om de olika ämnesgruppernas verksamhet.

Uppdaterad 2016-08-26