Kandidatprogram musiker – folkmusik 180 hp

Denna utbildningsprofil vänder sig till dig som utövar svensk folkmusik som sångare eller instrumentalist. Den ger dig yrkesmässig kompetens som utövande musiker (solist såväl som medlem i orkestrar, ensembler eller körer). Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger en god repertoarkännedom och fördjupar din konstnärliga insikt.

Antalet yrkesaktiva musiker inom svensk folkmusik har ökat markant under senare år. Numera finns musiker med svensk folkmusik som huvudgenre verksamma både som konserterande musiker och som teatermusiker, dansmusiker, kompositörer och arrangörer.

Du möter en rik och stimulerande folkmusikmiljö med svenska och utländska folkmusik-/ konstmusiktraditioner sida vid sida och tillsammans. Utbildningen ger dig både fördjupning i din egen tradition och beredskap att arbeta med musiker inom andra idiom.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Detta arbete kan utgöras av en konsert – eller ett motsvarande konstnärligt arbete – och skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik i ett konstnärligt perspektiv.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Kurserna inom profilen har utvecklats under många år för att passa just folkmusiker och många av kurserna finns bara vid KMH.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
• Huvudinstrument,
• Ensemble
• Arrangering
• Spel till dans
• Konsertpraktik
• Scenisk träning
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Piano biämne, Sång/röst, Teori, Musik och samhälle, Musikteknologi, Musikproduktion och marknadsföring, Dans och kroppskännedom, Dans till spel) och valbara kurser.

Uppdaterad 2016-10-11