Komposition - Jazz 180 hp

Profilen jazz kombinerar klassiska kompositionsämnen med specifika ämnen för området. I studierna ingår bl.a. storbandsorkestrering, arrangering i jazz- och angränsande idiom för symfoniska besättningar, samt regelbundna projekt.

Minst 90 hp utgörs av studier inom fördjupningsområdet. Därutöver tillkommer obligatoriska stödämnen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete inom huvudämnet omfattande 15 hp. Dessutom ingår valbara kurser som kan vara en fördjupning i huvudämnet eller breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Regelbundna konserter med både vokal- och instrumentalmusik samt elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Det sker genom samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband.

Kurser inom huvudämnet är Komposition, Kompositionsforum samt Examensarbete. Därtill kommer kurser i stödämnen (Kontrapunkt, Harmonilära, Instrumentation, Notation, Instrumentkännedom, Akustik, Gehör, Formlära, Analys) samt valbara kurser och/eller projekt.

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Composition – Jazz (KMH-11000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

The Jazz profile combines classical composition subjects with subjects specific to this area. Studies include, for example, big band orchestration, arrangement in jazz style for symphonic orchestras/ensembles, regularly applied in projects.

Read about Bachelor in music 180 ECTS

Uppdaterad 2013-12-16