Komposition - Elektroakustisk musik 180 hp

KMH har ett nationellt uppdrag att utbilda tonsättare inom profilen elektroakustisk musik på högskolenivå. KMH har några av världens mest välutrustade studior för elektroakustisk musik.

Detta ger goda möjligheter att arbeta professionellt med bl.a. elektroakustisk och datorbaserad musik, film och mixning i multikanal. Dessutom ges regelbundet avancerade kurser i programmering, digital signalbehandling och algoritmisk komposition.

Minst 90 hp utgörs av studier i fördjupningsområdet. Därutöver tillkommer obligatoriska stödämnen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Dessutom ingår valbara kurser som kan vara en fördjupning eller breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Regelbundna konserter med både vokal- och instrumentalmusik samt elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Det sker genom samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband.

Kurser inom fördjupningsområdet är Komposition, Kompositionsforum samt Examensarbete. Därtill kommer kurser i stödämnen (Kontrapunkt, Harmonilära, Instrumentation, Notation, Instrumentkännedom, Akustik, Gehör, Formlära, Analys) samt valbara kurser och/eller projekt.

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Composition – Electroacoustic Music (KMH-12000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

KMH has a national remit to educate composers in the Electroacoustic Music profile at graduate level. To this end it has some of the world’s best-equipped studios for electroacoustic music, affording good opportunities of working professionally, e.g. with electroacoustic and computer-based music, film and multi-channel mixing. In addition, advanced courses of programming, digital signal processing and algorithmic composition are offered on a regular basis.

Read about Bachelor in music 180 ECTS

Uppdaterad 2013-12-16