Kandidatprogram komposition – elektroakustisk musik 180 hp

KMH har ett nationellt uppdrag att utbilda tonsättare inom profilen elektroakustisk musik på högskolenivå. KMH har några av världens mest välutrustade studior för elektroakustisk musik.

Detta ger goda möjligheter att arbeta professionellt med bl.a. elektroakustisk och datorbaserad musik, film och mixning i multikanal. Dessutom ges regelbundet avancerade kurser i programmering, digital signalbehandling och algoritmisk komposition.

Minst 90 hp utgörs av studier i fördjupningsområdet. Därutöver tillkommer obligatoriska stödämnen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Dessutom ingår valbara kurser som kan vara en fördjupning eller breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Regelbundna konserter med både vokal- och instrumentalmusik samt elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Det sker genom samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband.

Kurser inom fördjupningsområdet är Komposition, Kompositionsforum samt Examensarbete. Därtill kommer kurser i stödämnen (Kontrapunkt, Harmonilära, Instrumentation, Notation, Instrumentkännedom, Akustik, Gehör, Formlära, Analys) samt valbara kurser och/eller projekt.

Uppdaterad 2016-11-22