Kandidatprogram dirigering – orkester 180 hp

Under den treåriga kandidatutbildningen i kör- respektive orkesterdirigering får du arbeta regelbundet med vokala/instrumentala ensembler. Inför din podietid framför ensemblen, förbereder du samma repertoar med en eller två pianister, allt under lärarens handledning. Vid enskilda lektioner studerar du de tekniska och kommunikativa aspekterna av dirigering och arbetar med partituranalys, instrumentkännedom, intonation samt med gehörs- och rytmikövningar. Vi arbetar med repertoar från olika epoker och samarbetar regelbundet med våra kompositionsstudenter och deras lärare. Vid sidan av dessa studier med din huvudlärare får du under de två första läsåren även lektioner och podietid i kör om din inriktning är orkester och vice versa. Som ytterligare komplement får du undervisning i satslära, kontrapunkt, gehör, instrumentation,partiturspel och storbandsdirigering.

  

Lärare

Glenn Mossop, lektor i orkesterdirigeringGlenn Mossop (orkester) är sedan 2007 huvudlärare vid kandidatutbildningen i orkesterdirigering. Han har varit chefdirigent för Thunder Bay Symphony Orchestra (Kanada) och Västerås Sinfonietta (Sverige) och har arbetat länge inom opera (Folkoperan, Norrlandsoperan och Wermlandsopera).

  

Mats Nilsson, lektor i kördirigeringMats Nilsson (kör) är sedan 2004 lektor i kördirigering vid KMH. Tidigare var han bl a ledare för Bachkören, Göteborgs Symfoniska Kör och 1998-2003 Musical Director för Sydney Philharmonia Choirs. Han är nu ledare för Maria Magdalena Kammarkör samt flitigt anlitad som dirigent och pedagog både i Sverige och utomlands.

  

Musiker och ensembler

Under utbildningen arbetar du regelbundet med KMH Instrumentensemble (KMH IE), som består av KMH-studenter. Under årskurs 2 och 3 får du vid några enstaka tillfällen arbeta med KMH Vokalensemble bestående av professionella sångare och musiker.

Uppdaterad 2016-10-11