Dirigering - Kör 180 hp

Denna utbildningsprofil ger dig kunskaper och konstnärliga förutsättningar för en professionell verksamhet som kördirigent. Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger en god repertoarkännedom och fördjupar din konstnärliga insikt.

Huvuddelen av programmet utgörs av studier i den valda profilen kompletterade med innehåll ur de övriga två profilerna. Till detta kommer obligatoriska stödämnen. Utbildningen innehåller ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Dessutom ingår valbara kurser som kan innebära en fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Kurser inom fördjupningsområdet är Kördirigering, Orkesterdirigering, Storbandsdirigering, Dirigentforum samt Examensarbete. Därtill kommer kurser i stödämnen (Gehör, Kontrapunkt/Harmonilära, Instrumentation, Formlära/Analys, Partiturspel) och valbara kurser och/eller projekt.

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Conducting – Choir (KMH-14000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

Studies include supervised conducting of choir/orchestra/big band, seminars and an independent assignment. Subsidiary subjects are: ear training, form analysis, instrumentation, score playing, harmony and counterpoint, plus elective courses.

Read about Bachelor in music 180 ECTS

Uppdaterad 2013-12-16