Masterprogram musiker – svensk folkmusik 120 hp

Profilen förbereder dig för ett yrkesliv som musiker/artist och/eller pedagog på hög internationell nivå. Du väljer en konstnärlig fördjupning inom ett specialområde eller en breddning av din konstnärliga kompetens inom olika uttryck och genreområden.


Utbildningen centreras kring ett självständigt konstnärligt utvecklingsarbete i projektform som kan ha mer eller mindre konstnärlig eller vetenskaplig tyngdpunkt. Kurser som du studerar vid sidan av fördjupningsområdet relateras till det konstnärliga utvecklingsarbetet. Det kan innebära fördjupade studier inom exempelvis komposition och musikteori eller metodik/pedagogik högre stadier.

Kurser inom fördjupningsområdet är Huvudinstrument samt examensarbete. Därtill kommer kurser i stödämnen (Konstnärligt forskningsförberedande kurser) samt valbara kurser och/eller projekt.

Uppdaterad 2016-11-17