Kandidatprogram musiker – folkmusik, konstmusik från andra kulturer 180 hp

Denna utbildningsprofil vänder sig till dig som utövar folkmusik från andra kulturer än den svenska, eller med konstmusik utanför den västerländska traditionen.

Det finns ett ökande intresse för musik med rötter utanför de västerländska musiktraditionerna, och arbetsmöjligheterna inom detta område vidgas. Många framstående musiker med hemvist i andra kulturers musik bor idag i Sverige och bidrar med nya influenser i musiklivet och därmed till det ökande intresset. De nya musikscenerna skapar också många tillfällen till samarbete mellan musiker från olika kulturer.

Utbildningen är individuellt utformad och kan innebära såväl fördjupning i din egen musiktradition som breddning mot västerländska musiktraditioner. Du möter en rik och stimulerande folkmusikmiljö med både svenska och utländska folkmusik-/konstmusiktraditioner sida vid sida och tillsammans.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Detta arbete kan utgöras av en konsert – eller ett motsvarande konstnärligt arbete – och skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik i ett konstnärligt perspektiv.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
• Huvudinstrument
• Ensemble
• Arrangering
• Konsertpraktik och scenisk träning
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Piano biämne, Sång/röst, Teori, Musik och samhälle, Musikteknologi, Musikproduktion och marknadsföring, Dans och kroppskännedom, Dans till spel) och valbara kurser.

Uppdaterad 2016-10-11