Masterprogram komposition – västerländsk konstmusik 120 hp

Om utbildningen

Programmet vidareutvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger specialiserad repertoarkännedom och fördjupad konstnärlig insikt. Regelbundna konserter med både instrumentalmusik och elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Där ingår samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband.


Kurser inom huvudämnet är:
• Komposition
• Kompositionsforum avancerad
• Examensarbete 

Därtill kommer kurser i stödämnen (Konstnärlig forskningsförberedande kurs) samt valbara kurser och/eller projekt.

Uppdaterad 2016-11-17