Musiker - Jazz 180 hp

Detta utbildningsprogram ger en bred yrkesmässig grund för arbete som musiker, kompositör/låtskrivare, konsert- och skivproducent, arrangör, egen företagare, teater- och studiomusiker i olika genrer som jazz, pop/rock, latin, fri improvisation m.m.Särskilt stor vikt läggs vid medverkan i olika ensembler och vid självständigt konstnärligt skapande inom improvisation, komposition och musikproduktion.

Innehållet i utbildningen består dels av kurser inom fördjupningsområdet (huvudinstrument, jazzimprovisation, ensemble,
egna projekt, examensarbete), dels av kurser i associerade ämnen (jazzarrangering, jazzgehör, jazzharmonilära, musikproduktion, entreprenörskap, musik och samhälle, piano bruksspel, gästlärarkurser). Dessutom ingår valbara kurser genom vilka studenten kan forma sin egen profil vilken kan vara en fördjupning eller en breddning av sin kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Under utbildningen genomför studenterna också flera egna projekt som med handledare från institutionen utformas som kurser med inspelning, konserter och turnéupplägg. Projekten redovisas ofta på institutionens jazzfestival ”New Sound Made”.

Institutionen gästas ofta av internationellt verksamma musiker som gör clinics och workshops med lärare och studenter. Den har också genom olika nätverk som t.ex Nordpuls och Erasmus ett nära samarbete och student- och lärarutbyte med andra jazzutbildningar i Norden och Europa.

Utbildningsprogrammet utgör ett fundament för fortsatta studier på avancerad nivå.

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Performance – Jazz (KMH-30000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

This profile gives you a broad professional foundation for work as a performing musician. Special emphasis is laid on participation in various ensemble and interactive constellations and on the development of independent artistic creativity in improvisation, composition and arrangement.

At least half of the programme consists of obligatory studies of the main subject (main instrument or equivalent) and courses relating to the main instrument, e.g. ensemble playing at your own level or genre-deepening courses.

To these are added obligatory subsidiary subjects, such as music theory, music and society and media courses. The programme includes a 15 ECTS independent assignment in the main subject (a concert or a corresponding artistic performance together with written reflections on music in an artistic perspective).

Elective courses are also included. These can take the form of in-depth studies of the main subject or a broadening of your competence within the framework of available KMH courses. Workshops and seminars led by visiting teachers, both national and international, are organised regularly.

Studies include main instrument, jazz improvisation, ensemble playing, projects, piano, ear training, harmony, arrangement, music history, music production, and preparation for the labour market.

The programme ends with an independent assignment in the form of a concert or other music production.

Read about Bachelor in music 180 ECTS

Detaljer om utbildningen

Programme  swedish/english (pdf)

Semester plan  swedish/english (pdf)

Course plan semester 1 och 2  swedish/english (pdf)

Course plan semester 3 och 4 swedish/english (pdf)

Course plan semester 5 och 6 swedish/english (pdf)

Uppdaterad 2013-12-17