Musiker - Jazz 180 hp

Detta utbildningsprogram ger en bred yrkesmässig grund för arbete som musiker, kompositör/låtskrivare, konsert- och skivproducent, arrangör, egen företagare, teater- och studiomusiker i olika genrer som jazz, pop/rock, latin, fri improvisation m.m. Särskilt stor vikt läggs vid medverkan i olika ensembler och vid självständigt konstnärligt skapande inom improvisation, komposition och musikproduktion.

Innehållet i utbildningen består dels av kurser inom fördjupningsområdet (huvudinstrument, jazzimprovisation, ensemble,
egna projekt, examensarbete), dels av kurser i associerade ämnen (jazzarrangering, jazzgehör, jazzharmonilära, musikproduktion, entreprenörskap, musik och samhälle, piano bruksspel, gästlärarkurser). Dessutom ingår valbara kurser genom vilka studenten kan forma sin egen profil vilken kan vara en fördjupning eller en breddning av sin kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Under utbildningen genomför studenterna också flera egna projekt som med handledare från institutionen utformas som kurser med inspelning, konserter och turnéupplägg. Projekten redovisas ofta på institutionens jazzfestival ”New Sound Made”.

Institutionen gästas ofta av internationellt verksamma musiker som gör clinics och workshops med lärare och studenter. Den har också genom olika nätverk som t.ex. Nordpuls och Erasmus ett nära samarbete och student- och lärarutbyte med andra jazzutbildningar i Norden och Europa.

Utbildningsprogrammet utgör ett fundament för fortsatta studier på avancerad nivå.

Uppdaterad 2015-11-27