Masterprogram komposition – filmmusikkomposition 120 hp

OBS! Antagning vartannat år. Ingen antagning till ht 2017!

Utbildningen sker i samarbete med Stockholms dramatiska högskola (StDH)

Filmscen och instruktioner till prov 24.5c (zip-fil)

Att komponera musik för film ställer höga krav på såväl musikaliskt, dramaturgiskt som tekniskt kunnande. Du måste kunna behärska ett brett spektrum av musikaliska uttrycksmedel, kompositionstekniker och stilar – och dessutom ha en utpräglad känsla för musikdramatisk gestaltning i samspel med andra medier.

Ett starkt intresse för-, och en förståelse av filmiskt berättande är nödvändigt – liksom stora kunskaper i musik- och ljudteknik samt i de specifika tekniker och arbetsmetoder som filmkomponerandet kräver. Det är också i högsta grad en förutsättning att du har förmåga att arbeta i team och kan inordna din egen kreativa process i ett större och mer övergripande konstnärligt och berättande sammanhang. Du kommer att medverka i de produktioner som görs av StDH:s filmstudenter och undervisningen kommer att ske både hos StDH och KMH. Detta innebär att kurserna genomgående baseras på de autentiska produktions- och samarbetssituationer som präglar filmarbetet.

Uppdaterad 2016-11-22