Masterprogram dirigering – kör 120 hp

Utbildningens innehåll

Profilen ger en fördjupad utbildning till kördirigent med teknisk skicklighet och konstnärlig integritet på hög nivå.

Undervisningen i dirigering sker dels individuellt, dels i form av seminarier där de medverkande dirigenterna själv utgör övningskören och dels med den professionella KMH Vokalensemble.

En viktig del av masterutbildningen i kördirigering är KMH’s  samarbete med ett flertal av de ledande körerna i Sverige, såsom Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör och Operakören.

Det finns en nära koppling mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, som tar sig flera uttryck i form av olika samarbeten.

En viktig del av utbildningen är en omfattande föreläsningsserie som kallas Dirigentforum. Vid dessa tillfällen deltar samtliga studenter som har dirigering som huvudämne på KMH och de ämnen som tas upp har ett musikaliskt allmänbildande innehåll med fokus på kunskaper som är viktiga att ha som dirigent.

  

Lärare

Fredrik Malmberg, professor i kördirigeringFredrik Malmberg är sedan 2011 professor i kördirigering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Han är verksam såväl som kör och orkesterdirigent, och dirigerar regelbundet flera av landets främsta ensembler. 

2004 grundade Malmberg Vokalharmonin, en ensemble som rönt uppmärksamhet för sitt arbete med såväl den gamla som nya vokala musiken.

År 2000 efterträdde Malmberg  Anders Öhrwall som ledare för Bachkören och 2007-2011 var han dirigent för DR Vokalensemblet.

Sedan 2013 är Malmberg chefdirigent för Eric Ericsons Kammarkör.

   

 

Uppdaterad 2016-11-17