Masterprogram musiker – nordisk master i folkmusik 120 hpI samarbete med Sibelius-Akademin i Helsingfors (FI), Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole i Esbjerg (DK) och Ole Bull Akademiet i Voss (N) erbjuder KMH en gemensam nordisk folkmusikutbildning som leder till masterexamen.

Utbildningen ger en hög konstnärlig kompetens i ensemblespel utifrån folkmusiktraditioner i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Studierna bedrivs vid de tre nordiska musikhögskolorna i Odense, Helsingfors och Stockholm med en avslutande intensivperiod vid Ole Bull Akademiet.

För att förbereda den framtida yrkesrollen genomförs kurser vars målsättning är att fördjupa kunskaperna på huvudinstrumentet, i ensemblespel, arrangering, komposition och musikteori. Även kurser i marknadsföring, scenisk gestaltning och frilanskunskap ingår i utbildningen.

Utbildningen inkluderar valbara kurser och studentdrivna konstnärliga projekt och ett självständigt arbete som delvis genomförs i form av en examenskonsert och en konsertturné.

För mer info se utbildningens hemsida http://www.nofomaster.net

Uppdaterad 2016-12-07