Musiker - Klassisk musik 180 hp

 

Här finns listan över obligatoriska verk för antagningen 2014.

Om utbildningen

Profilen ger dig en yrkesmässig kompetens för verksamhet inom symfoniorkestrar, operahus, mindre orkestrar och kammarensembler samt körer på professionell nivå. En väsentlig del av undervisningen är projekt i olika ensemble- och orkesterkonstellationer.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Arbetet utgörs av en konsert samt ett av studenten framställt programhäfte med verkkommentarer och en egen skriven text som redogör för den konstnärliga processen.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
• Huvudinstrument
• Ensembler och kammarmusik
• Symfoniorkester alternativt Kammarkören
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Musikhistoria, Musikteori, Akustik, Musikkommunikation, Ergonomi, Medieteknik, Tidig musik, instrumentspecifika stödämnen) och valbara kurser.

Du kan studera följande huvudinstrument: sång, piano, violin, viola, violoncell, kontrabas, flöjt, oboe, klarinett, saxofon, fagott, valthorn, trumpet, trombon, bastrombon, tuba, slagverk, harpa, accordeon, gitarr.

För cembalo, blockflöjt samt de flesta barockinstrument, se profilen Tidig musik.

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Performance – Classical Music (KMH-40000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

This profile gives you professional competence for activity in symphony orchestras, opera houses, small orchestras and chamber ensembles and choirs of professional standard.

Projects in various ensemble and orchestral constellations are a substantial part of the studies.

At least half of the programme consists of obligatory studies of the main subject (main instrument or equivalent) and courses relating to the main instrument, e.g. ensemble playing at your own level or genre-deepening courses.

To these are added obligatory subsidiary subjects, such as music theory, music and society and media courses. The programme includes a 15 ECTS independent assignment in the main subject (a concert or a corresponding artistic performance together with written reflections on music in an artistic perspective).

Elective courses are also included. These can take the form of in-depth studies of the main subject or a broadening of your competence within the framework of available KMH courses. Workshops and seminars led by visiting teachers, both national and international, are organised regularly.

Studies include main instrument, ensemble singing/chamber music, music communication, early music, interpretation seminars, repertoire studies, rehearsal, symphony orchestra/string orchestra/brass ensemble/wind orchestra/chamber choir and contemporary music.

You can study the following main instruments: singing, piano, violin, viola, cello, double bass, flute, oboe, clarinet, saxophone, bassoon, French horn, trumpet, trombone, bass trombone, tuba, percussion, harp, accordion or guitar.

For harpsichord, recorder and most Baroque instruments, see the Early Music profile.

Read about Bachelor in music 180 ECTS

Uppdaterad 2014-02-12