Pedagogisk utbildning för musiker (120hp) - Folkmusik/konstmusik från andra kulturer

Utbildningen är en pedagogisk vidareutbildning för musiker verksamma inom folkmusik eller icke västerländsk konstmusik oavsett instrument, och som vill arbeta yrkesmässigt som instrumental/ensemblelärare.

Efter fullgjord utbildning får du samma kompetens som efter en musikerutbildning med musikpedagogisk specialisering. Studiegången är delvis gemensam med grundutbildningarna (Musikerprogram 180 hp) med profil svensk folkmusik eller folkmusik/konstmusik från andra kulturer.

Behörighetskrav: se utbildningsplanen.

Du ska med ansökan skicka in en skriftlig presentation.

Kurser inom huvudämnet är Fördjupning huvudinstrument, Ensemble, Arrangering, Konsertpraktik och scenisk träning, Ensembleledning, Metodik huvudinstrument, Ensemblemetodik, Slutpraktik, Pedagogik samt Pedagogiskt specialarbete. Därtill kommer kurser i stödämnen (Piano biämne, Sång/röst, Musikteknologi, Rörelse och kroppskännedom, Teori, Musik och Samhälle) och valbara kurser.

Läs om Grundnivå utan examen

Uppdaterad 2016-09-09