Pedagogisk utbildning för musiker (60hp) - Svensk folkmusik eller folk/konstmusik från andra kulturer

Utbildningen är en pedagogisk vidareutbildning för musiker verksamma inom folkmusik eller icke västerländsk konstmusik oavsett instrument, och som vill arbeta yrkesmässigt som instrumental/ensemblelärare.

Efter fullgjord utbildning får du samma kompetens som efter en musikerutbildning med musikpedagogisk specialisering. Studiegången är delvis gemensam med grundutbildningarna (Musikerprogram 180 hp) med profil svensk folkmusik eller folkmusik/konstmusik från andra kulturer.

Behörighetskrav: se utbildningsplanen.

För denna profil ska du också tillsammans med ansökan skicka in en skriftlig presentation.

Kurser inom huvudämnet är: Breddning huvudinstrument, Didaktik och ensembleledning, Metodik huvudinstrument, Ensemblemetodik, Pedagogik, Slutpraktik, Valbara pedagogiska kurser inom huvudämne samt Pedagogiskt specialarbete.

Läs om Grundnivå utan examen

Uppdaterad 2017-02-06