Pedagogisk utbildning för musiker (60hp) - Klassisk musik

Utbildningen är en pedagogisk vidareutbildning för musiker verksamma inom klassisk musik oavsett instrument, och som vill arbeta yrkesmässigt som instrumental/ensemblelärare.

Efter fullgjord utbildning får du samma kompetens som efter en musikerutbildning med musikpedagogisk specialisering. Studiegången är delvis gemensam med grundutbildningarna (Musikerprogram 180 hp).

Behörighetskrav: se utbildningsplanen.

För denna profil ska du också tillsammans med ansökan skicka in en skriftlig presentation.

Kurser inom huvudämnet är Ensembleledning, Instrumentalmetodik, Repertoar och interpretation, Pedagogik, Slutpraktik, Pedagogiskt specialarbete samt valbara metodikkurser eller kurser med pedagogisk anknytning.

Läs om Grundnivå utan examen

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Pedagogical training – Classical Music 60 ECTS (KMH-44000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

Courses within the core curriculum are: Ensemble direction, Instrumental methodology, Repertoire and interpretation, Pedagogy, Final in-service training, Independent assignment in pedagogy, plus elective courses with a methodological or pedagogical profile.

Read about Other undergraduate studies

Uppdaterad 2014-01-09