Pedagogisk utbildning för musiker (60hp) - Klassisk musik

Utbildningen är en pedagogisk vidareutbildning för musiker verksamma inom klassisk musik oavsett instrument, och som vill arbeta yrkesmässigt som instrumental/ensemblelärare.

Efter fullgjord utbildning får du samma kompetens som efter en musikerutbildning med musikpedagogisk specialisering. Studiegången är delvis gemensam med grundutbildningarna (Musikerprogram 180 hp).

Behörighetskrav: se utbildningsplanen.

För denna profil ska du också tillsammans med ansökan skicka in en skriftlig presentation.

Kurser inom huvudämnet är Ensembleledning, Instrumentalmetodik, Repertoar och interpretation, Pedagogik, Slutpraktik, Pedagogiskt specialarbete samt valbara metodikkurser eller kurser med pedagogisk anknytning.

Läs om Grundnivå utan examen

Uppdaterad 2014-12-01