Kandidatprogram musiker – klassisk musik Edsberg 180 hp

Om utbildningen

Profilen är en utbildning inom klassisk musik, där du genom tematiska studier når en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram. Gemensamma seminarieserier, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används. Uppläggningen ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

Kammarmusik är en stor och lika viktig del av profilen som den individuella instrumentalundervisningen. Alla studenter deltar i gemensamma kammarorkesterproduktioner.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Detta arbete kan utgöras av en konsert – eller ett motsvarande konstnärligt arbete – och skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik i ett konstnärligt perspektiv.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
-Huvudinstrument
-Ensemblespel
-Valbar fördjupning (solistiskt spel eller ensemblespel)
-Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Edsbergsforum, Musik och samhälle, Musikteori).

Denna profil finns för piano, violin, viola och violoncell samt för ensembler med dessa instrument.

Undervisningen är förlagd till Edsbergs slott vid Edsviken i Sollentuna, 20 minuters resa från city.

Uppdaterad 2016-10-11