Avancerade instrumentstudier 60 hp - Tidig musik

Anmälan och provbeskrivning

Anmäl dig här via antagning.se >>

För att antas vid Kungl. Musikhögskolan krävs ibland ett godkänt antagningsprov. Proven är lokala och skiljer sig beroende på utbildning och lärosäte. Se vad som gäller för denna utbildning genom att öppna denna PDF.
Provbeskrivning

Utbildningen innebär studier inom ditt ämne på en mycket avancerad nivå – med fokus på ditt huvudinstrument. Studierna förutsätter stora förkunskaper. Du får på denna nivå ytterligare fördjupa din konstnärliga profil och ditt eget uttryck, samtidigt som du får kontakter med det professionella musiklivet och får bidra till kunskapsuppbyggnaden inom ditt ämnesområde.

Utbildningen ger möjlighet att välja kurser som passar din egen inriktning. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Du ska med ansökan skicka in examensbevis som styrker din behörighet. Till vissa profiler ska du även skicka in repertoarlista, arbetsprov, videoinspelning eller skriftlig presentation.

OBS: Utbildningskatalogen för 2012 är ännu under bearbetning. Kontakta KMH via mail för exakt information, via denna adress: antagning@kmh.se.

Uppdaterad 2013-12-16