Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 hp

Till följd av de ändrade reglerna för undervisningsbehörighet kommer KMH inte att erbjuda Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 7 - 9. Lärarprogrammen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ger behörighet att undervisa även i lägre åldrar.

Uppdaterad 2014-05-09