Kandidatprogram musiker – musik- och medieproduktion 180 hp

Att arbeta med musik innebär ofta att vara delaktig i flera faser av en produktion. Dagens teknikutveckling leder till nya konstnärliga och metodiska möjligheter, vilket innebär nya utmaningar för musiker, kompositörer och musikproducenter. En stor del av denna utbildning genomförs därför i projektform, t.ex. musikproduktioner, arbete med interaktiva media och multimedieproduktioner, musikvideor och filmmusik.

Utbildningen förutsätter grundläggande kunskaper i musik, musikteknik och datoranvändning, ett stort intresse för andra media i kombination med musik samt en vilja att lära ut sina kunskaper till andra. Profilen ger hög konstnärlig kompetens inom musik, teknik och media.

Över 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (musik- och medieproduktion) samt fördjupningskurser i anslutning till fördjupningsområdet. Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Detta arbete utgörs av en produktion inom fördjupningsområdet och skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik ur ett konstnärligt perspektiv.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare förekommer regelbundet.

Kurser inom fördjupningsområdet är:

  • Musikproduktion 1-5
  • Medieproduktion 1-4
  • Inriktningspraktik
  • Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Musikteori 1-4, Examensförberedande kurs) och valbara kurser.

Uppdaterad 2017-01-08