Musiker - Musik- och medieproduktion
180 hp

Att arbeta med musik innebär ofta att vara delaktig i flera faser av en produktion. Dagens teknikutveckling leder till nya konstnärliga och metodiska möjligheter, vilket innebär nya utmaningar för musiker, kompositörer och musikproducenter. En stor del av denna utbildning genomförs därför i projektform, t.ex. musikproduktioner, arbete med interaktiva media och multimedieproduktioner, musikvideor och filmmusik.

Utbildningen förutsätter grundläggande kunskaper i musik, musikteknik och datoranvändning, ett stort intresse för andra media i kombination med musik samt en vilja att lära ut sina kunskaper till andra. Profilen ger hög konstnärlig kompetens inom musik, teknik och media.

Över 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (musik- och medieproduktion) samt fördjupningskurser i anslutning till fördjupningsområdet. Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Detta arbete utgörs av en produktion inom fördjupningsområdet och skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik ur ett konstnärligt perspektiv.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare förekommer regelbundet.

Kurser inom fördjupningsområdet är:

  • Musikproduktion 1-5
  • Medieproduktion 1-4
  • Inriktningspraktik
  • Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Musikteori 1-4, Examensförberedande kurs) och valbara kurser.

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Music and Media Production (KMH-80000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

Working with music often means taking part in several phases of a production, concert or educational project. Modern production techniques offer new artistic and methodological opportunities, which in turn mean new challenges to music teachers and music producers. Therefore, within the Music and Media program, a large part of the studies are organised in project form, e.g. as music productions in various genres, work on various forms of interactive media and multimedia productions, music videos and film music.

This program requires a basic knowledge of music, music technology and computers, great interest in combining music with other media, and also the will and determination to communicate your knowledge to others. The program confers a high level of artistic and pedagogic competence in music, technology and media.

As from the autumn of 2010, the plan is for completion of the BA degree to be followed by a Masters program of 60 ECTS.

Courses within the core curriculum are:

• Sound design
• Sound technology
• Media methodology
• Multi-media production
• Music for media
• Music production
• Music video production
• PA technology
• Web production
• Independent assignment

Subsidiary subjects are: Jazz/Pop ensemble, Free-lance knowledge and copyright, Jazz arranging, Jazz aural training, Jazz harmony, Keyboard playing, Music history, Pedagogy and Elective courses.

Read about Bachelor in music 180 ECTS

Uppdaterad 2013-12-16