Masterprogram musikproduktion, 120 hp

Utbildningsprogrammet omfattar avancerade studier i musikproduktion där, förutom konstnärliga och estetiska dimensioner, även funktionella och kommunikativa aspekter fokuseras.

Särskilt betonas musikproduktion där musiken samverkar med andra medier som tv, film, och olika interaktiva medier. Utbildningsprogrammet leder till en fördjupad kompetens för arbete inom musikproduktionsverksamhet på hög konstnärlig nivå och stimulerar till utveckling av den studerandes konstnärliga profil.

Utbildningen ger gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet inom musikproduktion i enlighet med studentens valda inriktning och intresse.

Programmet ger kunskaper för fortsatta studier på konstnärlig doktorandnivå.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier i huvudämnet musikproduktion. I utbildningen ingår även ett självständigt arbete inom huvudämnet omfattande 30 hp, arbete med egna konstnärliga projekt samt konstnärligt forskningsförberedande kurser. Workshops och seminarier med gästlärare förekommer regelbundet.

Uppdaterad 2016-10-18