Kandidatprogram komposition – västerländsk konstmusik 180 hp

Vinjettbild för kandidatprogrammet i komposition, västerländsk konstmusik

Minst 90 hp utgörs av studier inom fördjupningsområdet. Därutöver tillkommer obligatoriska stödämnen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Dessutom ingår valbara kurser som kan vara en fördjupning eller breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Regelbundna konserter med både vokal- och instrumentalmusik samt elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Det sker genom samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband. Profilen Västerländsk konstmusik innehåller även orienteringskurser inom elektroakustisk musik.

Kurser inom fördjupningsområdet är Komposition, Kompositionsforum samt Examensarbete. Därtill kommer kurser i stödämnen (Kontrapunkt, Harmonilära, Instrumentation, Notation, Instrumentkännedom, Akustik, Gehör, Formlära, Analys) samt valbara kurser och/eller projekt.

Uppdaterad 2016-11-22