Folkmusikensemble 5 hp

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2014

Anmälningskod: KMH-AG508

Kurskod: AG5008

Kursträffar:

Tid onsdagar 18.30-20.45 inklusive 15 minuters paus.
Lokal: A515, KMH, Lidingövägen 12

v 10, 4 mars
v 13, 25 mars
v 16, 15 april
v 21, 20 maj

Målgrupp:

Denna kurs riktar sig till Dig som vill spela folkmusik i blandad ensemble. Samspel i blandad ensemble är något som blivit en alltmer etablerad del av dagens folkmusik. Syftet med kursen är att visa på möjligheter att spela folkmusik i ensembleform med olika instrument, att pröva och utveckla olika slags repertoar, pröva nya och traditionella samspelsformer och utveckla stilkännedom inom olika  folkmusik.

Innehåll:

Kursen innebär spel i mindre ensemble med handledning och innefattar spel (och eventuellt sång) av olika slags repertoar, t.ex. olika låttyper, utveckling av melodispel, arrangemangs- och samspelsformer, dansspel, improvisation och variation.

Vilka musiktraditioner som behandlas i kursen beror på medverkande studenters bakgrund och tillgänglig lärarkompetens.

Litteratur/Material:

Kursmaterial/repertoar anvisas av lärare vid kursstart samt utformas fortlöpande av  medverkande studenter under kursens lopp. Den studerande ska själv tillhandahålla portabel inspelningsutrustning som t.ex. minidisk, bandspelare eller mp3-spelare med mikrofon.

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Särskild behörighet: Minst 60 hp studier i musik på högskola eller motsvarande kompetens inom området folkmusik.
Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde.

Urval: Urval sker för att uppnå en välfungerande folkmusikensemble, enligt kursansvarigs bestämmande.
Om antal behöriga sökande överskrider antal studieplatser kommer poänggivande antagningsprov att anordnas.

OBS! Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde.

Examination och betygsgrader:

Kursen examineras med aktivt deltagande och närvaro samt genom särskild kursexamination i konsertform, vilken annonseras vid kurs- eller terminsstart.
Betygsgrader: Godkänd och Underkänd.


Kurser som just nu är öppna för anmälan:

European Master Classes and Orchestra 1, 7,5 hp

European Master Classes and Orchestra 2, 7,5 hp

European Master Classes and Orchestra 3, 7,5 hp

Kurser som erbjuds andra perioder under läsåret:
Uppdaterad 2015-01-23