KMH får 1,6 miljoner för värdering av samverkan

Kungl. Musikhögskolan (KMH) har tilldelats drygt 1,6 miljoner kronor för att delta i statliga Vinnovas stora arbete med hur universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället ska värderas. Vinnova bedömer att KMH har en utvecklad strategi och implementering av sin samverkan.

Samverkan är vid sidan om utbildning och forskning en central uppgift för landets universitet och högskolor. Den sker i många former: som forskningsprojekt, näringslivssamarbeten, regional utveckling, populärvetenskaplig spridning av forskningsresultat osv. 

Metoderna för att för att systematiskt värdera denna samverkan är nu under utveckling, eftersom samverkan i framtiden kan komma att få en större betydelse för fördelningen av resurser. 

Därför deltar nu KMH tillsammans med ett antal universitet och högskolor i ett omfattande arbete för att pröva den modell för värdering av samverkan, som Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har utformat på uppdrag av regeringen.

Vinnovas bedömargrupp konstaterar att samverkan utgör en omfattande del i KMH:s verksamhet. En styrka är att samverkansstrategin är integrerad med övriga strategier. Bedömarna ser också positivt på lärosätets ambition att systematisera sin samverkan och utveckla stödorganisationen.

Porträttfoto av Marie Halling, chef för KMH:s samverkansavdelning

– En mycket glädjande nyhet! säger Marie Halling (bilden), chef för KMH:s samverkansavdelning. 

– Samverkan med det omgivande samhället är centralt för KMH, fortsätter hon. För oss innebär den bland mycket annat konserter och andra evenemang i samarbete med externa parter, men också samarbeten med näringslivet och tvärvetenskaplig forskning. Den här tilldelningen är ett bevis på att vi tar stora steg i rätt riktning med våra strategier. 

Vinnovas har just utlyst ett andra pilotprojekt som kommer att fokusera på samverkansresultat och samverkansaktiviteter. KMH avser att delta även i detta.

Uppdaterad 2016-07-07