KMH Kammarkör

KMH Kammarkör 2017 under ledning av prof. Fredrik Malmberg.

Kungliga Musikhögskolans Kammarkör fick sitt namn 1970 under Eric Ericsons tid som huvudlärare i kördirigering. Tidigare gick den under namnet "Lilla Kören" - i motsats till den för samtliga elever obligatoriska "Stora Kören" som då fanns på KMH.

Kammarkören har genom åren kommit att spela en betydande roll som ett musikaliskt nav på KMH. Otaliga är de korister som under åren varit medlemmar och många av dem är idag ledande musikpersonligheter i hela landet och inom alla musikgenrer.

Kammarkören fungerade under en tidigare period som en fristående ideell förening, men har knutits närmare Musikhögskolans organisation och är idag en högskolepoängsatt koristkurs med syfte att ge en fördjupad kunskap om körrepertoar, olika konsertformer för kör samt utveckla studenternas vokala talang och förmåga till till sång i ensemble.

Innehållet innebär repetitioner inför och deltagande i turnéproduktioner och övriga interna och externa konserter samt deltagande i olika typer av masterclasses.

Kammarkören har under årens lopp gjort otaliga turnéer och inspelningar och medverkat i olika körpedagogiska projekt. Kören består av 30-35 medlemmar från Kungliga Musikhögskolans alla utbildningar och är på det sättet en unik gränsöverskridande verksamhet på skolan. Repertoarvalet har till stor del en körpedagogisk intention.

KMH Kammarkör under ledning av prof. Fredrik Malmberg

KMH Kammarkör under ledning av prof. Fredrik Malmberg 

Uppdaterad 2017-08-18