KMH Stora Brass

KMH Stora Brass. Foto: Joachim Muller.

KMH Stora Brass repeterar 5 nov 2014

Kungl. Musikhögskolans Stora Brass leds sedan 1989 av professor Michael Lind, som också undervisar i tuba och kammarmusik sedan 1980 på musikhögskolan. Ensemblen består av studenter från solist- och orkesterutbildningarna. Ensemblen ger under studieåret flera större konserter runt om i Sverige så väl som i Stockholm. Många tonsättare har skrivit verk direkt för ensemblen.

Brasset är även flitigt anlitat vid högtider som invigningar och promoveringar. En årligen återkommande uppgift är att musicera vid Universitetets doktors- och magisterpromovering i Blå Hallen (Stockholms Stadshus, där Nobelmiddagen äger rum) respektive Aula Magna, Universitetet. Under de senaste åren har ensemblen gjort flera turnéer. En turné gick mellan de olika huvudstädernas musikhögskolor i Norden. 2001 gjorde ensemblen en resa till Chicago där de konserterade och träffade brassektionen i Chicago Symphony Orchestra vilka gav KMH:s brass mästarklasser. 2003 gjordes en kortare turné genom Östersjön – närmare bestämt på KMH, Åland och Åbo. 2004 begav sig ensemblen på en strapatsrik turné till S:t Petersburg. I samband med den resan inbjöds brasset att spela på ön Kronstadt vid första maj firandet. Våren 2006 konserterade brasset på Universitet der Künste i Berlin. I samband med denna resa fick orkestern även tillfälle till att lyssna till Berlin filharmonikerna. Vid den senaste turnén våren 2008 passerade ensemblen London. Där fick musikerna mästarklasser av lärare vid Royal Academy of Music där ensemblen också gav en konsert.
Se bilder från London 2008

Kungl. Musikhögskolans Stora brass har även gjort flera direktsändningar i Sveriges Radio P2. Ensemblens uppbyggnad varierar men består mestadels av fyra trumpeter, fyra horn, fyra tromboner, eufonium, tuba och slagverk.

KMH Stora Brass

Lyssna:

Uppdaterad 2016-11-08