KMH Symfoniorkester

KMH Symfoniorkester är uppbyggd av studenter från musikerutbildningarna på grund- och påbyggnadsnivå. Den har fyra till fem arbetsperioder per läsår, och har arbetat med dirigenter som Sixten Ehrling, Okko Kamu, Gennady Roshdestvensky, Leif Segerstam, Manfred Honeck, Paul Mägi och många andra. Varje arbetsperiod avslutas med en konsert på KMH som ofta repriseras i någon av landets konsertsalar.

Några minnesvärda höjdpunkter har varit framträdandet på Nobelmiddagen, 1997 års turné till Wien och Zürich, "Mahler och Skandinavien"-projektet under Kulturhuvudstadsåret 1998, Gianni Schicci med Sixten Ehrling 1999, SKAP:s televiserade jubileumskonsert på Cirkus 2001, framträdande i Stockholms Konserthus under Stockholm Arts&Science 2004, och 2005 års turné till Riga, Pärnu och Tallinn. Då framfördes Stravinskys Våroffer, Daniel Nelsons Romantachycardia och Joonas Kokkonens cellokonsert med Johannes Rostamo som solist och Paul Mägi som dirigent.

KMH:s symfoniorkester på CD

Uppdaterad 2013-11-08